HURDALAR.COM GÜVENLİ ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ

Güvenli Alışveriş Hizmetleri; işbu sözleşmede belirtilen Alıcı ve Satıcı sıfatına sahip üyelerin sitenin alt yapısını kullanarak alım ve satım konusunda çevirimiçi ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde usulüne uygun şekilde Hurdalar.com sitesine bildirilmesi durumunda Alıcı tarafından Hurdalar.com Hesabına aktarılan ürün bedelinin Satıcının hesabına transfer edilmesi, eğer Satıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından Hurdalar.com sitesine bildirilirse; Alıcı tarafından Hurdalar.com Hesabına aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcıya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve sitede detayları açıklanan sistemdir.

Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Güvenli Alışveriş Hizmetlerinde Alıc; sitede ilanları gösterilen Satıcıya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini Hurdalar.com internet sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. Alıcının site üzerinden internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, Satıcı ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde Alıcı tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, Teklif Ver butonunu kullanarak, ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek Satıcıya teklifini yapar. Alıcının yapacağı bu teklif Satıcının belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. Satıcının Alıcının teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Satıcı kabul veya red beyanını Hurdalar.com alt yapısını kullanarak yapmak zorundadır. Hurdalar.com alt yapısını kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin Hurdalar.com sitesinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Güvenli Alışveriş Hizmetlerinde Satıcı ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, Alıcının sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
 3. Alıcı, site üzerinden Hurdalar.com internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, Alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
 4. Alıcı, site üzerinden Hurdalar.com sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, Hurdalar.com hesabına para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının Hurdalar.com hesabı dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Hurdalar.com işbu sözleşmede belirtilen Güvenli Alışveriş Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Alıcı ve Satıcının hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. Hurdalar.com, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek Alıcıya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, Hurdalar.com tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında sitenin ilgili bölümünden Alıcıya duyurulmaktadır.
 5. Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Satıcı ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla Hurdalar.com hesabına, süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. Alıcı, Satıcıya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp Hurdalar.com hesabındaki ürün bedelinin Satıcının hesabına transferi için site üzerinden bildirimde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü Satıcıya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Hurdalar.com hesabı üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. Alıcı ürünü Satıcıya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde Hurdalar.com hesabında tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak Satıcının ürünü geri aldığına dair site üzerinden bildirimde bulunması halinde Alıcının hesabına geri gönderilecektir. Alıcı tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Hurdalar.com, üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. Alıcı yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Hurdalar.com tarafından Satıcının kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve Hurdalar.com hesabında bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan Satıcıya transferi için site üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.
 7. Alıcı, Satıcılar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Hurdalar.com sitesinin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 8. Alıcı, Satıcıya havale edilmesi için Hurdalar.com hesabına gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin ilgili maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının Hurdalar.com sitesine bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte Hurdalar.com hesabında bulunan Alıcı ve/veya Satıcının parası üzerinde Hurdalar.com sitesinin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dahil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya sitenin ilgili yerlerinde belirtilen sitenin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Hurdalar.com sitesinin ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
 2. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan Alıcıya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
 3. Satıcı, Alıcının Hurdalar.com hesabına parayı göndermesi halinde Alıcıya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini Alıcı ile kararlaştırdıkları belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Hurdalar.com sitesine yapılan taleplere karşı Hurdalar.com sitesini her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Satıcı, işbu sözleşmenin ilgili maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Hurdalar.com tarafından yönetilen Hurdalar.com hesabına Alıcı ve Satıcı arasındaki alım satım işlemi yani ürün veya hizmetin Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Alıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, Alıcının ürünü teslim alıp, Hurdalar.com hesabındaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için siteden bildirimde bulunabileceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için Hurdalar.com sitesine bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Hurdalar.com sitesinin, Satıcının Alıcıya yolladığı ürün ve hizmeti Alıcının kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve Hurdalar.com hesabında bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan Alıcı tarafından Satıcıya iletilmesi için Hurdalar.com sitesine bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri ve site dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Satıcı, Alıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan uzak olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin Alıcıya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Hurdalar.com tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri site üzerinden sisteme gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından Hurdalar.com hesabına gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Satıcı, Alıcının kendisine havale edilmesi için Hurdalar.com hesabına gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve Alıcının işbu sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte Hurdalar.com hesabında bulunan Alıcı ve/veya Satıcının parası üzerinde hurdalar.com sitesinin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 8. Satıcılar yaptıkları satış neticesinde alıcı tarafından puan ve yoruma tabi tutulur. Yorumlar aşağıda sayılan sebeplerden birine dahil olması halinde Hurdalar.com söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin Hurdalar.com üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

  1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın Hurdalar.com sitesine sunulmuş olması,
  2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
  3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
  4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm site kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
  5. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından Hurdalar.com sitesine bildirilmesi,
  6. Yorumun link veya script içermesi durumlarında.