HURDALAR.COM KULLANIM KOŞULLARI

 1. Üye, Hurdalar.com sitesi üzerinden Hurdalar.com tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve Hurdalar.com veritabanına yükleyecektir.
 2. Hurdalar.com, üye tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların sitede yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. Hurdalar.com, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, sitede yayınlayacaktır.
 3. Hurdalar.com, sitede yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve sitede yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Hurdalar.com bahsi geçen duruma ilişkin üyeye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde üye de ödemiş olduğu bedelin iadesini Hurdalar.com sitesinden talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Hurdalar.com, üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Hurdalar.com ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda Hurdalar.com sitesine yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
 5. Üye, site üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Üye, sitede yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, sitenin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin sitede yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Üye, sitede yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Üyenin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren üyeler için Hurdalar.com, üyeye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
 8. Üye, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Üye, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin varsa ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Üye, kendisine ait ilanlarını sitenin içinde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte site üzerinden yayınlayabilir.
 11. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla hesap açtığının tespit edilmesi halinde; bu kişinin tüm hesapları herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.