ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

 İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle "Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır); İstasyon mah. Güney yanyol cad. No:152/1 Gebze - KOCAELİ adresinde mukim Basat Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Hurdalar.com" olarak anılacaktır) ile www.hurdalar.com sitesine üye olmak için işbu üyelik sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve hurdalar.com sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Site: www.hurdalar.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Siteye üye olan ve sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcılar.

Üyelik: Üye olmak isteyen kullanıcının, sitedeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Hurdalar.com tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.

Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Hurdalar.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Hurdalar.com gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik Sözleşmesi: Sitede yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının üyelik sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile sitede yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşmedir.

Üyelik Hesabı: Üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Hurdalar.com talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile site üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütünü.

Hizmetler: Site içerisinde üyenin işbu üyelik sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Hurdalar.com tarafından sunulan uygulamalardır. Hurdalar.com, site içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar siteden üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Arayüz: Hurdalar.com ve üyeler tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Hurdalar.com veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Hurdalar.com sitesine ait olan tasarımlar içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarına verilen genel ad.

Hurdalar.com Veritabanı: Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Hurdalar.com sitesine ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Hesabım sayfası: Üyenin sitede yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfa.

 1. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hurdalar.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Kullanıcı, işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hurdalar.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Üyelik Şartları

4.1 Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve Hurdalar.com tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Hurdalar.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara aykırılık halleri, üyenin Hurdalar.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye, sitede belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, üyelik sözleşmesi hükümleri ile sitedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 Üye, Hurdalar.com sitesinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Hurdalar.com sitesinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde üyenin site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Hurdalar.com sitesine bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; üyenin kendisine bildirdiği Ad ve Soyad bilgisini Hurdalar.com ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. Üyelerin, siteye girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya Hurdalar.com sitesinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.

5.1.4. Üye, site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Hurdalar.com, üye tarafından Hurdalar.com sitesine iletilen veya site üzerinden üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. Üye, Hurdalar.com sitesinin yazılı onayı olmadan işbu üyelik sözleşmesini veya bu üyelik sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Hurdalar.com sitesinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde sitede yüklemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hurdalar.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. Hurdalar.com, üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve siteyi kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Hurdalar.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Hurdalar.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Hurdalar.com sitesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten Hurdalar.com sitesini ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. Hurdalar.com Sitesinin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Hurdalar.com, işbu üyelik sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Hurdalar.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya sona erdirebilir.

5.2.2. Hurdalar.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hurdalar.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Hurdalar.com sitesinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Hurdalar.com kendisi yapabilir. Hurdalar.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. Site üzerinden, Hurdalar.com kendi kontrolünde olmayan satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Hurdalar.com tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hurdalar.com sitesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. Hurdalar.com, sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Hurdalar.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. Hurdalar.com sitesinin, Hurdalar.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, sitede üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Üyeler, Hurdalar.com hizmetlerini, Hurdalar.com bilgilerini ve Hurdalar.com sitesinin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Hurdalar.com sitesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Hurdalar.com sitesinin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 1. Üyelik sözleşmesi Değişiklikleri

Hurdalar.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hurdalar.com işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hurdalar.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hurdalar.com sitesinden herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hurdalar.com sitesinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu üyelik sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu üyelik sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Hurdalar.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu üyelik sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Hurdalar.com sitesinin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Hurdalar.com sitesini yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Yürürlülük

İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve sitede yer alan kurallar ve şartlar, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.